Välkommen till Alingsås-Nolhaga Rotaryklubb

Vi engagerar oss genom vår Rotaryklubb i samhället via våra yrkesroller genom intressanta föredrag, spännande nätverk och engagerande samhällsprojekt

Vi träffas normalt varje helgfri måndag kl. 11.50 - 13.00 på Grand Hotel Alingsås under trevliga former då vi umgås, äter en lunch tillsammans och lyssnar på ett föredrag. Andra aktiviteter i olika tidigare inom klubbens nätverk förekommer också emellanåt. Vanligtvis brukar vi vara mellan 30 - 35 besökare vid varje lunchträff.

Vi skickar regelmässigt ut separat information om nästa lunchmöte till samtliga klubbmedlemmar i mailform någon dag före varje lunchmöte. Vi är idag 52 medlemmar, både kvinnor (ca 30%) och män (ca 70%) från 35 år och uppåt, med olika yrkesbakgrunder. Klubben präglas av kamratskap, gemenskap och sammanhållning.

Är du nyfiken på oss och intresserad av medlemskap? Besök gärna vår klubb!

Eventuella frågor kan besvaras av President Tomas Ahlberg  e-post alingsas-nolhaga@rotary.se