Rotary Distrikt 2365

tisdag 26 juli 2022

Ulf Andersson

Styrelsen i Rotary International har nu beslutat om den nya distriktsindelningen för Sverige, nuvarande tio distrikt ska bli sex distrikt, den 1 juli 2024.

Vårt nuvarande distrikt kommer att gå gå upp i ett större distrikt med beteckningen Distrikt 2365 och omfatta hela Västra Götaland samt Jönköpings län, norra Halland och Säffle.

Större karta finns i dokumentarkivet, https://rotary2360.se/sv/file/62e121a2144a6/download 


Distrikt 2365